Wysyłaj SMSy ze strony

www.wyslij-24.pl

Z naszej strony wyślesz SMS do setek osób jednym kliknięciem.

Regulamin serwisu
REGULAMIN SERWISU www.pickYourPhoto.pl

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.pickyourphoto.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.pickyourphoto.pl prowadzony jest przez firme: Marcin Grynienko, NIP: 8842656194, REGON: 022381812.

1.4. Serwis internetowy umożliwia zakup skryptu JavaScript, który umożliwia zmianę strony internetowej do której zostanie dodany.

1.5. Skrypt nie zapisuje żadnych danych klient, umożliwia jedynie wybranie zdjęć na stronie do której zostanie dodany oraz wysłanie listy nazw zdjęć na podany przez Klienta adres email.

II. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w zakładce: Moje konto.

2.3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie regulaminu

2.4. Właściciel Serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela Serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Serwisu.

2.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Klient po wypełnieniu wymaganych pól może wygenerować skrypt

3.2. Skrypt jest gotowy do użycia po wprowadzeniu opłaty

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Cena skryptu JavaScript podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Płatności paysafecard,

b) Kartą płatniczą,

c) Systemem PayPal.