System workflow w Twojej firmie

Dostęp do informacji i jej obiegu jest dziś uważany za kluczowy czynnik wpływający na wzrost konkurencyjności. Oprócz zwiększenia wydajności procesów, znacząco wpływa na redukcję kosztów (nawet o 40-50%*).


System informatyczny do Działu Kadr i Płac

System informatyczny dla Działu Kadr i Płac to narzędzie, które powinno pozytywnie wpłynąć na wszystkie aspekty działania tego obszaru przedsiębiorstwa, usprawnić jego pracę i efektywnie wykorzystać zaangażowanie pracowników. Dlatego tak ważna jest umiejętna selekcja aplikacji, zanim inwestycja zostanie sfinalizowana.

Oprogramowanie tego typu działa w podobny sposób – rozliczenia są wykonywane przy pomocy algorytmów, które zapobiegają powstawaniu wszelkich niezgodności. W systemie typu workflow, który znajduje w tym obszarze świetne zastosowanie, wszystkie procesy biznesowe mogą zostać poddane automatyzacji. To pracownicy działu ustalają, które obiegi dokumentów i informacji sprawiają najwięcej kłopotów, określają ich ścieżkę przebiegu, następnie wszystkie dane zostają wprowadzone do systemu, gdzie są odpowiednio zabezpieczone

Najszersze zastosowanie mają aplikacje webowe, czyli takie, które zapewniają dostęp przez przeglądarkę internetową. Wszystkie operacje w takim systemie mogą być prowadzone niezależnie od czasu ani miejsca, nie ma mowy o żadnych ograniczeniach w tym zakresie. Jeśli oprogramowanie będzie integrować się z systemami już używanymi w organizacji i będzie możliwa wymiana informacji, będzie to kolejną ważną zaletą. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie pozwala zaoszczędzić koszty związane z przechowywaniem i wyszukiwaniem dokumentów, usprawnia pracę działów i angażuje pracowników w wymagające tego czynności – reszta zostaje poddana automatyzacji.

Oto korzyści, które zapewnia wdrożenie systemu workflow:

 • Dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji firmowej,
 • Kontrola przeprowadzanych operacji,
 • Efektywny obieg informacji w przedsiębiorstwie,
 • Obniżenie bieżących kosztów realizacji zleceń.
 • Historia realizacji zlecenia.
 • Bezpieczeństwo gromadzonej dokumentacji.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania:

 • Wielojęzyczność aplikacji – ma ogromne znaczenie jeśli firma posiada zagraniczne oddziały,
 • Częstotliwość aktualizacji,
 • Możliwość tworzenia własnych procesów biznesowych – w zależności od potrzeb. Dostawcy mają w swoich ofertach zarówno gotowe szablony procesów, jak i narzędzia, które umożliwiają ich modelowanie.
 • Łatwość obsługi,
 • Prędkość przetwarzania informacji,
 • Integracja z dowolnymi aplikacjami i bazami danych.

Wszystkie powyższe czynniki oraz korzyści zapewnia aplikacja CCA UNIVE. To rozwiązanie zbudowane z dwóch, mogących samodzielnie funkcjonować modułów, umożliwia zarządzanie informacją poprzez zapewnienie prawidłowego przebiegu spraw i dokumentów w organizacji, nadzór nad wykonaniem zadań i bezpieczne przechowywanie danych.

Pierwszy z modułów: