System workflow w Twojej firmie

Dostęp do informacji i jej obiegu jest dziś uważany za kluczowy czynnik wpływający na wzrost konkurencyjności. Oprócz zwiększenia wydajności procesów, znacząco wpływa na redukcję kosztów (nawet o 40-50%*).


Proces biznesowy

Proces biznesowy to seria działań, która ma na celu osiągnięcie określonych efektów, przeważnie w postaci produktu lub usługi, które oferują nowe wartości. Typowym przykładem procesu biznesowego może być zarządzanie przedsiębiorstwem, jako proces główny, który kieruje organizacją. Produkcja, sprzedaż lub marketing to procesy operacyjne, które stanowią istotę biznesu lub księgowość, która ma charakter pomocniczy i wspiera procesy główne.

W każdym procesie działania muszą przebiegać według określonych reguł i powinny być poparte zasobami materialnymi, tylko wówczas można liczyć na osiągnięcie zamierzonych efektów. Każdy proces biznesowy musi mieć jasno określone granice działania, powinien być wpisany w strukturę organizacji, nie może funkcjonować samodzielnie. Powinien być również określony odbiorca rezultatów procesu, któremu w jego efekcie zostanie dana dodatkowa wartość. Sprawność przebiegania procesów w przedsiębiorstwie znacząco wpływa na przetrwanie w warunkach silnej konkurencyjności. Niezbędnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej jest między innymi jakość oferowanych produktów i usług. Przedsiębiorstwa chcą ponosić możliwie najmniejsze koszty związane z wprowadzaniem nowych procesów oraz usprawnianiem tych już istniejących.

Odpowiednie rozwiązania IT mogą pomóc w osiągnięciu powyższych założeń dzięki automatyzacji niemalże wszystkich procesów biznesowych. Takim rozwiązaniem są systemy typu workflow, których funkcjonalność pozwala na usprawnienie funkcjonowania wszystkich obszarów działalności firmy, poprzez:

  • zmniejszenie zaangażowania pracowników w dające się zautomatyzować etapy przekazywania informacji,
  • stworzenie spójnej, uporządkowanej i czasowej realizacji zadań na każdym etapie,
  • przyspieszenie obsługi spraw, klientów, zadań (o 80-90%),
  • umożliwienie pełnej kontroli odpowiedzialności za realizację zadań,
  • pomoc w procesach decyzyjnych i zarządczych,
  • ograniczenie do minimum występowania błędów, nieporozumień i opóźnień,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Organizacje, które wykorzystały tę szansę, wykazują się większą konkurencyjnością oraz elastycznością działania. Wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa odpowiednim rozwiązaniem IT staje się koniecznością w nowocześnie zarządzanej firmie.