System workflow w Twojej firmie

Dostęp do informacji i jej obiegu jest dziś uważany za kluczowy czynnik wpływający na wzrost konkurencyjności. Oprócz zwiększenia wydajności procesów, znacząco wpływa na redukcję kosztów (nawet o 40-50%*).Kontakt

CCA Europe.pl Sp. z o.o.
ul. Gajowa 55/4
50-520 Wrocław

tel. +48 71 782 26 10
fax +48 71 782 26 19

e-mail: kontakt@ccaeurope.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000215282
kapitał zakładowy 50.000 zł

NIP 897-16-97-189