Test predyspozycji zawodowych

Celem naszego testu jest zbadanie preferencji zawodowych, jego podstawą teoretyczną jest teoria Johna Hollanda, zgodnie z którą koncepcję osobowości zawodowej możemy podzielić na sześć tzw. czystych typów zawodowych:

  • Realistyczny
  • Konwecjonalny
  • Przedsiębiorczy
  • Badawczy
  • Artysytczny
  • Społeczny

Główne założenia teorii:

Zależności pomiędzy tymi typami możemy przedstawić za pomocą heksagonu i korelacji między nimi.

Każda osoba posiada cechy każdego typu występujące hierarchicznie w malejącym natężeniu.

Aktualności


Zapraszamy wszystkich do wypełniania naszego testu, ponieważ może on pomóc podjąć decyzję co do wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

Typ osobowości realistyczny

Preferowane zachowanie posługiwanie się rzeczami, narzędziami, maszynami i zwierzętami
Kompetencje kompetencje manualne mechaniczne, rolnicze, elektryczne, techniczne
Słabe strony społeczne, oświatowe
Wizerunek samego siebie zdolności mechaniczne, sprawność fizyczna
Wartości pieniądze, władza, status
Cechy nietowarzyski, bezpośredni, uparty, jednostronny
Zainteresowania zawodowe rośliny i zwierzęta, mechaniczne, ochronne przemysłowe
Zawody inżynier mechanik, pilot helikoptera, projektant narzędzi, stolarz

Typ osobowości badawczy

Preferowane zachowanie badanie zjawisk: fizycznych, biologicznych, kulturowych
Kompetencje kompetencje naukowe i matematyczne
Słabe strony przywództwo, perswazja
Wizerunek samego siebie zdolności intelektualne, szkolne, matematyczne i naukowe
Wartości nauka
Cechy analityczny, dociekliwy, niezależny, introspektywny, precyzyjny, racjonalny, chłodny
Zainteresowania zawodowe naukowe
Zawody biochemik, botanik, dentysta, chemik

Typ osobowości artystyczny

Preferowane zachowanie posługiwanie się materiałem fizycznym, słownym i ludzkim w celu wytworzenia dzieł sztuki lub produkcji artystyczne
Kompetencje kompetencje artystyczne: języki, sztuka, muzyka, teatr, pisarstwo
Słabe strony biurowe
Wizerunek samego siebie ekspresyjny, oryginalny, intuicyjny, introspektywny, niekonformistyczny, niezależny, „niepoukładany"
Wartości estetyka
Cechy niezorganizowany, ekspresyjny delikatny, oryginalny, niezależny, introspektywne
Zainteresowania zawodowe artystyczne
Zawody architekt, projektant wnętrz, projektant mody, autor scenariuszy

Typ osobowości społeczny

Preferowane zachowanie manipulowanie innymi w celu informowania, szkolenia, rozwoju,
Kompetencje kompetencje międzyludzkie i oświatowe
Słabe strony manualne i techniczne oraz zdolności naukowe
Wizerunek samego siebie lubiący pomagać innym, rozumiejący innych, zdolności nauczania
Wartości działalność społeczna i etyczna
Cechy chętny do współpracy, przyjacielski, pomocny, dobry, pełen taktu, ciepły
Zainteresowania zawodowe humanitarne, przywódcze - wpływanie na innych, usługi
Zawody doradca zawodowy, dietetyk, pielęgniarka szkolna, dyrektor

Typ osobowości przedsiębiorczy

Preferowane zachowanie manipulowanie innymi w celu osiągnięcia celów organizacji lub korzyści ekonomicznych
Kompetencje kompetencje przywódcze, międzyludzkie, umiejętność perswazji
Słabe strony naukowe
Wizerunek samego siebie agresywny, lubiany, pewien siebie, towarzyski, zdolności krasomówcze
Wartości osiągnięcia w dziedzinie polityki i gospodarki
Cechy pełen ambicji, dominujący, ekstrawertyczny, rozmowny, optymistyczny
Zainteresowania zawodowe przewodzenie, wpływanie na innych, sprzedaż
Zawody prawnik, reprezentant handlowy, kucharz, kierownik

Typ osobowości konwencjonalny

Preferowane zachowanie manipulowanie danymi
Kompetencje kompetencje biurowe, obliczeniowe
Słabe strony artystyczne
Wizerunek samego siebie konformistyczny, zorganizowany, zdolności urzędnicze i arytmetyczne
Wartości osiągnięcia w biznesie
Cechy zorganizowany, konformistyczny, wydajny, z kompleksami, rozważny, posłuszny
Zainteresowania zawodowe szczegółowa praca biurowa
Zawody stróż nocny, planista działalności gospodarczej, rachmistrz


Zapraszamy wszystkich do wypełniania naszego testu, ponieważ może on pomóc podjąć decyzję co do wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.